Akcja honorowego krwiodawstwa – 24 stycznia 2018 r. w godzinach 9:00-12:00

Przypominamy o zaplanowanej akcji honorowego oddawania krwi wśród młodzieży w dniu 24.01.2018 w godzinach 09.00-12.00.
Umieszczamy też link z utworzonym wydarzeniem na portalu społecznościowym FB z prośbą o rozpowszechnienie utworzonego wydarzenia wśród młodzieży.

Zainteresowane osoby prosimy o kliknięcie zakładki WEZMĘ UDZIAŁ.
https://www.facebook.com/events/179453606142222/