Akademia z okazji Święta Niepodległości

niepo 10 listopada nasza szkoła świętowała 98 rocznicę odzyskania niepodległości. Po zakończeniu części oficjalnej, podczas której przemówienie wygłosiła pani dyrektor Elżbieta Kuskowska, uczniowie i nauczyciele wspólnie śpiewali pieśni wojskowe i patriotyczne, pochodzące z okresu pierwszej wojny światowej: „Marsz pierwszej brygady”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani pod okienko” .