WYJAZD DO NIEMIEC NA PRAKTYKI
8.05-2.06.2017 r.

WYJAZD DO NIEMIEC NA PRAKTYKI w ramach projektu „ Doskonalenie umiejętności praktycznych” sfinansowanego ze środków Power Vet
fundusze

praktyki
W ramach tego projektu, realizowanego w terminie: 8.05.-2.06.2017r., wyjechało do Weimaru 20 uczniów  pod opieką Pani Profesor Marii Wachowskiej oraz Pana Profesora Dariusza Michalskiego. Życzymy  owocnego zdobywania nowych wiadomości i umiejętności, a także wielu wrażeń z poznawania nowych, ciekawych miejsc i ludzi.